Cenník

Cenník stavebných pozemkov a inžinierskych sietí nájdete nižšie

 

 

 

Etapa predaja

 

Číslo pozemku

 

Rozloha

pozemku

 

Dostupnosť

Cena pozemku

(po podpise

kúpnej zmluvy)

Poplatok za

výstavbu prípojok IS

(05-08/2021)*

3. 49. 648 m2 rezervovaný - € - €
3. 61. 642 m2 predaný - € - €
3. 62. 616 m2 voľný 54 700,-  24 000,- €
3. 65.  612 m2 predaný - € - €
3. 67. 633 m2 predaný - € - €
3. 68. 644 m2 predaný - € - €
3. 84. 694 m2 predaný - € - €
3. 85. 701 m2 predaný - € - €
3. 86. 770 m2 predaný - € - €
4. 69. 747 m2 predaný - € - €
4. 70. 612 m2 predaný - € - €
4. 71. 612 m2 predaný - € - €
4. 72. 612 m2 predaný - € - €
4. 73. 612 m2 predaný - € - €
4. 74. 612 m2 predaný - € - €
4. 75. 612 m2 predaný - € - €
4. 76. 612 m2 predaný - € - €
4. 77. 612 m2 rezervovaný 49 700,-  24 000,- €
4. 78. 612 m2 voľný 49 700,-  24 000,- €
4. 79. 612 m2 rezervovaný 49 700,-  24 000,- €
4. 80. 612 m2 voľný 49 700,-  24 000,- €
4. 81. 612 m2 voľný 49 700,-  24 000,- €

 

* Našim zámerom je v budúcnosti zabrániť rozkopávkam skolaudovaných verejných komunikácii s pevným povrchom. Naša spoločnosť  vybuduje prípojky vodovodu, kanalizácie a elektriny.  Prípojka vodovodu bude ukončená vodomernou šachtou s meracim zariadenim na každom pozemku. Podobne bude zhotovená aj prípojka kanalizácie ukončená revíznou šachtou. Pre napojenie na elektrický rozvod nízkeho napätia bude zrealizovaná príprava spočívajúca v zemi uloženom kábli bez skrine merania.  Prípojky prejdú do vlastníctva  objednávateľa. V cene je taktiež zahrnuté porealizačné zameranie diela a zmluvná dokumentácia, ktorá bude potrebná pre zriadenie vecného bremena na uloženie súkromných inžinierskych sietí do parcely pod verejnou cestou.

 

 

Hypotekárne financovanie kúpy pozemku

Tak, ako kúpu bytu tak aj kúpu pozemku je možné zrealizovať pomocou hypotéky v banke. Z pohľadu banky sú najdôležitejšie dve veci: Váš príjem a znalecký posudok na parcely, ktoré budete kupovať. Nakoľko sme znalecké posudky už vyhotovili vieme povedať, že znalecká cena je stanovená na 78,-€/m2. Po skúsenostiach z I. a II. etapy predaja vieme povedať, že banky prefinancujú 50-70% znaleckej ceny. 
 

Číslo

pozemku

Výmera

pozemku

Cena

pozemku

Znalecká cena
(výmera * 78,-€)

Odhadovaná hypotéka
(70% znaleckej ceny)

Potrebné vlastné zdroje 

na kúpu pozemku

Odhadovaná mesačná

splátka hypotéky**

Jednorázový poplatok

za výstavbu prípojok IS

61.

642 m2

49 700,- €

50 076,- €

35 050,- €

14 650,- €

96,-€ / mes

24 000,- €

 

**Hypotéku sme rátali na obdobie 30 rokov pri úroku 1% p.a.

V prípade záujmu Vám zabezpečíme celé financovanie "na klúč" a o všetky potrebné papierovačky sa postaráme za Vás.

 

 

 

Mám záujem
Napíšte nám a my vám radi odpovieme.
Mám záujem o:
S domom ...:
Meno: *
Priezvisko: *
Telefón: *
E-mail: *
Text správy:
Overenie: *
Novinky emailom:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia