Cenník

Cenník stavebných pozemkov a radových domov nájdete nižšie

 

 

 

Etapa predaja

 

Číslo pozemku

 

Rozloha

pozemku

 

Dostupnosť

Cena pozemku

(po podpise

kúpnej zmluvy)

Poplatok za

výstavbu prípojok IS

(koniec 2020/zač. 2021)*

Cena holodomu Anička s pozemkom a prípojkami

Cena holodomu Andrea s pozemkom a prípojkami

3. 32. 674 m2 predaný - € - €    
3. 45. 661 m2 predaný - € - €    
3. 46. 648 m2 predaný - € - €    
3. 47. 648 m2 voľný 49 700,- € 6 000,- €    
3. 48. 646 m2 voľný 49 700,- € 6 000,- €    
3. 49. 648 m2 voľný 49 700,- € 6 000,- €    
3. 50. 738 m2

voľný

49 700,- € 6 000,- €    
3. 51. 674 m2 predaný 49 700,- € 8 000,- €    
3. 52. 672 m2 predaný 49 700,- € 6 000,- €    
3. 53. 695 m2 predaný 49 700,- € 8 000,- €    
3. 54. 729 m2 predaný 49 700,- € 10 000,- €    
3. 55. 676 m2 predaný 49 700,- € 10 000,- €    
3. 56. 670 m2 predaný - € - €    
3. 57. 670 m2 predaný - € - €    
3. 58. 685 m2 predaný 49 700,- € 6 000,- €    
3. 59. 646 m2 predaný 49 700,- € 6 000,- €    
3. 60.  636 m2 predaný 49 700,- € 6 000,- €    
3. 61. 642 m2 voľný 49 700,- € 8 000,- €    
3. 62. 616 m2 voľný 49 700,- € 8 000,- €    
3. 63. 685 m2 voľný 49 700,- € 8 000,- €    
3. 64. 679 m2 rezervovaný - € - € 180 900,-€ 190 900,-€
3. 65.  612 m2 voľný 49 700- € 6 000- €    
3. 66. 752 m2 rezervovaný - € - € 185 000,-€ 195 000,-€
3. 67. 633 m2 rezervovaný 49 700- € 6 000- €    
3. 68. 644 m2 voľný 49 700- € 6 000- €    
3. 84. 694 m2 rezervovaný 49 700,- € 6 000,- €    
3. 85. 701 m2 voľný 49 700,- € 8 000,- €    
3. 86. 770 m2 voľný 49 700,- € 10 000,- €    

 

* Našim zámerom je v budúcnosti zabrániť rozkopávkam skolaudovaných verejných komunikácii s pevným povrchom. Naša spoločnosť  vybuduje prípojky vodovodu, kanalizácie a elektriny.  Prípojka vodovodu bude ukončená vodomernou šachtou s meracim zariadenim na každom pozemku. Podobne bude zhotovená aj prípojka kanalizácie ukončená revíznou šachtou. Pre napojenie na elektrický rozvod nízkeho napätia bude zrealizovaná príprava spočívajúca v zemi uloženom kábli bez skrine merania.  Prípojky prejdú do vlastníctva  objednávateľa. V cene je taktiež zahrnuté porealizačné zameranie diela a zmluvná dokumentácia, ktorá bude potrebná pre zriadenie vecného bremena na uloženie súkromných inžinierskych sietí do parcely pod verejnou cestou.

 

 

Hypotekárne financovanie kúpy pozemku

Tak, ako kúpu bytu tak aj kúpu pozemku je možné zrealizovať pomocou hypotéky v banke. Z pohľadu banky sú najdôležitejšie dve veci: Váš príjem a znalecký posudok na parcely, ktoré budete kupovať. Nakoľko sme znalecké posudky už vyhotovili vieme povedať, že znalecká cena je stanovená na 62,-€/m2. Po skúsenostiach z I. a II. etapy predaja vieme povedať, že banky prefinancujú 50-70% znaleckej ceny. V našej tabuľke však budeme rátať s negatívnym scenárom pri 50%. 
 

Číslo

pozemku

Výmera

pozemku

Cena

pozemku

Znalecká cena
(výmera * 62,-€)

Odhadovaná hypotéka
(50% znaleckej ceny)

Potrebné vlastné zdroje 

na kúpu pozemku

Odhadovaná mesačná

splátka hypotéky**

Jednorázový poplatok

za výstavbu prípojok IS

47.

648 m2

49 700,- €

40 176,- €

20 088,- €

29 612,- €

65 - 75,-€ / mes

6 000,- €

 

**Hypotéku sme rátali na obdobie 30 rokov pri úroku 1% p.a.

V prípade záujmu Vám zabezpečíme celé financovanie "na klúč" a o všetky potrebné papierovačky sa postaráme za Vás.

 

 

 

Mám záujem
Napíšte nám a my vám radi odpovieme.
Mám záujem o:
S domom ...:
Meno: *
Priezvisko: *
Telefón: *
E-mail: *
Text správy:
Overovací kód: *
Novinky emailom:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia